GARANTI & REKLAMATION

Modernum samarbetar med fordonsindustrin, importörer och ledande grossister i framför allt Norden. Våra produkter finns i många av de butiker som säljer fordonsprodukter. Vid reklamation och garantianspråk, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten.
 

Garanti för fabrikations- och materialfel

Ersättning ges ej för skador som orsakats av felaktig montering och skötsel eller om produkten har öppnats, reparerats eller modifierats. Garantiersättning, enligt svensk praxis, kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto eller garantibevis. Varutyp, försäljningsdatum och försäljningsställe ska framgå av värdebeviset.

Garantitiden för Modernums produkter varierar beroende på produkt. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Reklamationsrutin för återförsäljare

Om du är en återförsäljare ska du använda reklamationsblanketten som du finner via länken nedan. Skicka ifylld blankett, inköpskvitto samt den felaktiga produkten till den adress som anges på blanketten.