Eluttag

Eluttag

Extra eluttag för externa strömförbrukare i fordon. Monteras fast i fordonet.

Finns i 3 modeller:

- 1 Uttag och 1 strömbrytare

- 2 USB-uttag och 1 strömbrytare

- 2 Uttag

Eluttagen från Modernum kan användas till tex mobiltelefonen eller kylboxen.

Återförsäljare                  Anvisningar