Extraljuskablage

Modernums extraljuskablage innehåller en PowerSwitch, vilket är ett relä som bygger på Mos-Fet teknik. PowerSwitch skapar inga spänningsspikar, vilket är ett problem med vanliga reläer och som då kan generera felkoder i ett känsligt elsystem.

Finns i 4 olika utföranden:

- För ramp
- För två extraljus
- För tre extraljus
- För två backljus

Möjlig att montera i motorutrymmet.

PowerSwitch har en inbyggd termosäkring, vilket gör att det slår ifrån vid en ev. överbelastning.

Modernums extraljuskablage innebär en stor tidsbesparing eftersom det levereras komplett med allt nödvändigt för installationen.
Inga lösa kablar behöver exempelvis tejpas eller stoppas i slang.

Återförsäljare                  Anvisningar