Halvljusautomatik

Modernums halvljusautomatik klarar bilindustrins krav på eftermonterade elektronikkomponenter. 
Ljusautomatiken monteras alltid fast i fordonet och elektroniken är skyddad mot felkopplingar.

Halvljusautomatiken klarar i standardutförandet extrabelastning från exempelvis släpvagn.

Kablaget är uppbyggt på olikfärgade kablar för att lätt kunna identifieras.

Modernums halvljusautomatik är transientskyddad, EMC- och CE-godkänd.

För modellanpassad halvljusautomatik - kontakta oss på Sepab!

Återförsäljare                  Anvisningar