PowerProvider

PowerProvider är namnet på ett helt nytt koncept för extramontering av utrustning i fordonet. Det är också samlingsnamnet på de speciella produkter som är framtagna enligt konceptet.

PowerProvider elcental

”Vanliga” smältsäkringar används i centralen. För mer avancerad funktion kan PowerProvider® moduler anslutas till centralen.
Elcentralen innehåller ingen elektronik.

Storlek:  90x25x60 mm
Vikt: 150 g
Spänning: 12 / 24 V
Strömförbrukning: 0 mA
Max. belastning: 90 A
Max. belastning per utgång: 25 A
Antal in- och utgångar: 8 st
Max. antal PowerProvider moduler: 8 st

Återförsäljare     Anvisningar

PowerProvider moduler

PowerProvider® modulerna kan liknas vid smarta säkringar, som bl.a. har möjlighet till extern styrning via ingångarna på centralen.

Styrningen sker utan att fordonets el- och CAN-system störs, enligt Sepabs i branschen erkända PowerSwitch-teknik, där mycket låg tomgångsström används.

Modulerna har också en lysdiod, som används för statussignalering och enkel felsökning.

Tillgängliga moduler:

  • PowerSwitch
  • OnOff-relä
  • Batterivakt
  • Tidsrelä
  • GeneratorSwitch
  • SmartFuse

Återförsäljare     Anvisningar

PowerProvider kablage

Med PowerProvider® originalkablage ansluts säkringscentralen enkelt till batteriet.
Kontakta oss om särskilda kablagebehov föreligger.

Återförsäljare     Anvisningar