PowerSwitch

PowerSwitch är ett halvledarrelä eller ett s k solidstate relä. Funktionen efterliknar ett traditionellt relä, men konstruktionen bygger på Mos-Fet teknik och lämpar sig där ett traditionellt relä drar för mycket ström eller på annat sätt stör känsliga elsystem.

Modernums PowerSwitch har mycket låg tomgångsström, 80-100 ggr lägre än ett vanligt relä. Detta gör det möjligt att använda PowerSwitch i känsliga elsystem med glödtrådsvakt.

PowerSwitch gör enklare, tryggare och säkrare inkopplingar som inte genererar felkoder till fordonets diagnostiksystem.

Några exempel på användningsområden är inkoppling av olika typer av extraljus, sidomarkeringar, dragkroksel o s v.

PowerSwitch finns för olika strömstyrkor och olika antal utgångar.

Återförsäljare     Anvisningar