Tidrelä 2, 10, 30 min

Modernums tidrelä styr elförbrukare som önskar tidsbestämd förbrukning, t ex eluppvärmda backspeglar. Finns med frånslagstid på 2, 10 eller 30 minuter.  Går att styra med flera brytare (trappkoppling). Önskas manuellt frånslag behöver man bara att trycka på brytaren.

Återförsäljare     Anvisningar