MODERNUM

– En del av Sepab Fordonsprodukter AB

Efter att ha tillverkat endast hushållsprodukter sadlar Modernum på 70-talet om till att exklusivt tillverka fordonsprodukter. Det dröjer inte länge förrän de etablerar sig på marknaden med flera miljoner sålda produkter. 2011 köps företaget upp av Sepab Fordonsprodukter, som successivt lanserar varumärket Modernum i sin produktkatalog. Modernums vision om att utveckla egna produkter i nära samarbete med kunderna fortsätter och resultatet blir ett flertal produkter som alla bygger på uttalade önskemål från fordonsmarknaden. Kunderna är framför allt generalagenter, importhamnar, påbyggare och ägare av fordonsflottor. 2015 köper industrikoncernen Indutrade upp Sepab Fordonsprodukter och Modernum får genom detta extra kraft och muskler, men fortsätter att drivas med passion, engagemang och under samma ledning.

Vår historia

Modernum har i 75 år utvecklat framtidens produkter tillsammans med sina kunder och efter deras behov och önskemål. Idag framställer Modernum användarvänliga och anpassningsbara produkter där modern teknik och funktionalitet kombineras med snygg design. Scrolla i sidled för att läsa mer om oss och vår historia.

1940

1946
Modernum AB grundas av Rolf Fredriksson och börjar tillverka hushållsprodukter.

Pionjärer
Flex-Seal blir Modernums första produkt och även den första tryckkokaren i Sverige.

1950

50-talet
Det framgångsrika samarbetet kring design med Prins Sigvard Bernadotte inleds.

1954
Den än idag populära Bernadotte-kannan lanseras och blir en succé.

1960

60-talet
Modernum blir agentur i Sverige för Tefals och Kenwoods hushållsprodukter.

1970

1970
Företaget byter riktning och börjar tillverka fordonsprodukter.

Mitten av 70-talet
Modernum introducerar färgerna rött och svart i produktdesignen.

1980

80-talet
Batteriladdare tillkommer som produkt och rött och svart blir standardfärger för designen.

1982
Sepab tar över försäljningen av matlådevärmare, en smart uppfinning av Gustaf Edvall.

1990

Sent 90-tal
”Halford-laddaren” introduceras på marknaden. Den blir snabbt en storsäljare.

2010

2011
Modernum köps upp av Sepab Fordonsprodukter AB.

2015
Industrikoncernen Indutrade AB köper Sepab och tillför ännu mer kraft och energi till Modernum.

2017
Produkten Digital Lightning lanseras som ett nytt tillskott i Modernums serie av extraljussatser.

2020

I nutiden – mot framtiden
Modernum fortsätter utveckla produkter med fokus på funktion, design och kvalitet.

I nutiden – mot framtiden

Sedan starten 1946 har Modernum varit ledande inom sitt område. Detta är en position de behåller än idag, 75 år senare. De senaste åren har företaget nått stora framgångar med framför allt universella satser för extraljus och dragkroksinstallationer. Framtagandet av dessa kvalitetsprodukter underlättas genom ett gediget samarbete med Bomac Elektronik, som tillverkar kablage, elektroniska system och andra systemlösningar. Samtidigt fortsätter Modernum att kontinuerligt utveckla och modernisera sina befintliga produkter, exempelvis matlådevärmaren som fram till idag har sålts i hundratusentals exemplar. Modernum fortsätter att uppfylla det löfte de gett sina kunder från första början: Att erbjuda användarvänliga produkter med fokus på design, funktionalitet och hög kvalitet.

 

Sepab Fordonsprodukter AB är kvalitets- och miljöcertifierade mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Kvalitets- och miljöpolicy

  • Sepab Fordonsprodukter ska tillverka och leverera varor och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar, samt uppfyller tillämpliga myndighetskrav.
  • Vi vill ha ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder. Detta för att uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar, och därmed ha nöjda och återkommande kunder.
  • Vi ska verka för ett aktivt miljötänkande och sträva efter att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi tillverkar och säljer, så att de blir så miljövänliga som möjligt.
  • Vi ska källsortera och minimera mängden sopor som kommer från vår verksamhet. Batterier, förpackningar, metaller och elektronik, etc. skall omhändertas och återvinnas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.
  • Transporter av personal och gods ska ske på mest miljövänliga sätt. Vi väljer därför fordon och speditörer som är så miljövänliga som möjligt.
  • Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Vi prioriterar därför samarbete med leverantörer som aktivt arbetar för miljön och tar ansvar för sin egen miljöpåverkan.
  • Grunden i vårt ledningssystem utgörs av förebyggande åtgärder som syftar till att göra rätt från början. Eventuella fel ska följas upp och systematiskt arbetas bort.
  • Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem med hjälp av regelbundna analyser, förbättringsåtgärder och uppföljningar.
  • Vårt ledningssystem ska vara certifierat enligt kraven i senaste utgåva av ISO 9001 och ISO 14001.

Information gällande vår databehandling av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Vi behandlar personuppgifter främst för att uppfylla våra åtaganden gällande t.ex. leveranser, fakturering, samt för att upprätthålla vårt kundregister. Personuppgifter behövs också för att kunna ge bra service när det gäller marknadsföring, uppföljning och information, samt i vissa fall även för att uppfylla lagar och andra rättsliga förpliktelser.