GARANTI & REKLAMATION

Vid reklamation och garantianspråk, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten.
 

Garanti för fabrikations- och materialfel

Vid reklamation och garantianspråk, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten. Ersättning ges ej för skador som orsakats av felaktig montering och skötsel eller om produkten har öppnats, reparerats eller modifierats. Garantiersättning, enligt svensk praxis, kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto eller garantibevis. Varutyp, försäljningsdatum och försäljningsställe ska framgå av kvittot/garantibeviset.

Garantitiden för Modernums produkter varierar beroende på produkt. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Reklamationsrutin för återförsäljare

Om du är en återförsäljare ska du använda reklamationsblanketten som du finner via länken nedan. Skicka ifylld blankett, inköpskvitto samt den felaktiga produkten till den adress som anges på blanketten.